Lerums judoklubb vision är ”Alla som vill kan vara med i gemenskapen!”

 

Med denna vision vill vi göra tydligt att Lerums judoklubb har en inriktning att alla ska kunna delta och utvecklas om individer, fysiskt och mentalt. I Lerums judoklubb ska alla oavsett fysisk förmåga, ursprung och ambition kunna delta och oavsett om man vill eller inte vill tävla. Grunden i vår klubb som alla ska ställa upp på är vår värdegrund.

 

Vårt mål med verksamheten är att uppfylla vår vision och detta mäter vi med att vi ser att vi har ett ökande antal medlemmar. För 2023 är målet att nå 100 medlemmar efter att under pandemiåren och personalväxling i ledande roller tappat ett antal medlemmar. Vi har också som mål att delta i 3 ungdomstävlingar per termin, vara representerade i sanktionerade tävlingar i distriktet och nationellt samt fortsatt ha en ambition både inom shiai och Kata verksamheten. Vidare ska vår hemsida redovisa planerade läger, tävlingar och annan information vilket fungerar som vår verksamhetsplan. Ekonomiskt är målet ett nollresultat sett över en femårig cykel. Detta innebär att intäkter löpande ska investeras i verksamheten såsom läger, tävlingar och utrustning.

 

Lerums Judoklubb 2022-08-20

 

 

Magnus Eriksson                                                                                                              Janna Klein

 

 

Ordförande                                                                                                                         V. ordförande

 

 

Birgith Ekermalm Hagström                                                                                           Hans Hagström

 

 

Kassör                                                                                                                                Sekreterare

 

 

Lisa Bergström                                                                                                                   Rickard Linden

 

 

Ledamot                                                                                                                               Ungdomsrepresentant

 

 

Valdemar Heimdahl

 

 

Ungdomsrepresentant