Styrelsen 2023


Ordförande                                        Magnus Eriksson 

V.ordförande                                      Lisa Bergström 

Sekreterare                                        Hans Hagström

V.sekretrare                                       Janna Klein 

Kassör                                                Birgith Ekermalm Hagström 

Ledamot                                             Camilla Chressman 

Suppleant                                           Vakant

Suppleant                                           David Ljungqvist

Ungdomsrepresentant                     Valdemar Heimdahl 

Ungdomsrepresentant                     Milad Ghanavat

Föräldrarepresentant                        Vakant

Revisor                                                Lars Dahlkvist 

Revisor                                                Sören Bernetoft 

 

  

Instruktörer.


Lars Dalkvist                                       2 D Katainstruktör, Klubbtränare

Caroline Heimdahl                             1 D, Klubbtränare

Eli Ismailov                                          1 D

Janna Klein                                          1 D, Klubbtränare

Michael Taus                                       1 D

Magnus Eriksson                                1 D

Hans Hagström                                   4 D, Graderingsansvarig, Klubbtränare

Valdemar Heimdahl                            2 Kyu,

Milad   Ghanavat                                  2 Kyu

samt ett flertal hjälpinstruktörer