Styrelsen 2023


Ordförande                    Magnus Eriksson 

V.ordförande                  Lisa Bergström 

Sekreterare                    Hans Hagström

V.sekretrare                   Janna Klein 

Kassör                            Birgith Ekermalm Hagström 

Ledamot                         Camilla Chressman 

Suppleant                       Richard Linden 

Suppleant                       Davis Ljungqvist

Ungdomsrepresentant Valdemar Heimdahl 

Ungdomsrepresentant Vakant

Föräldrarepresentant    Vakant

Revisor                             Lars Dahlkvist 

Revisor                             Sören Bernetoft 

 

  

Instruktörer.


Lars Dalkvist 2D Huvudtränare, Katainstruktör, Klubbtränare

Caroline Heimdahl 1Kyu, Klubbtränare

Eli Ismailov 1Kyu,

Janna Klein 1D, Klubbtränare

Michael Taus 1Kyu,

Magnus Eriksson 1D,

Hans Hagström 4D, Graderingsansvarig, Klubbtränare

Richard Linden 2 kyu,

Valdemar Heimdahl 3 Mon,

samt ett flertal hjälpinstruktörer