Klubbens handlingsplan för antidoping


  1. Finns det risk att någon medlem skulle kunna komma i kontakt med dopingpreparat som anabola steroider, diuretika, stimulantia eller dopingklassade droger som cannabis eller kokain? Jag bedömer inte det som något de stöter på inom klubben eller inom judon. Dock, medlemmar i klubben kan stöta på det i andra sammanhang.
  2. Finns det risk att någon av våra aktiva skulle kunna dopa sig av misstag med läkemedel eller kosttillskott? Ja
  3. Vilken är klubbens inställning till användande av kosttillskott? Motivera. Klubben har väl än så länge ingen inställning till det men min inställning är att det inte ska användas. Motivering är att om man äter hälsosamt i övrigt behövs inte kosttillskott.
  4. Läs igenom faktabladet ”Antidopingfakta” och diskutera sedan vad ni tror om kunskapsnivån hos ledare och aktiva i klubben när det gäller följande: • Dopingregler • Dopingkontroll • Dopinglistan • Dispens • Kosttillskott. Jag tror kunskapsnivån är generellt låg.  Vi anser att vår handlingsplan ska bestå av följande: 

  • Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
  • Klubbens ledare/tränare gör kunskapstestet på vaccineraklubben.se.
  • Ledare/tränare genomför e-utbildningen Ren Vinnare.
  • Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll” till våra aktiva.
  • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på vaccineraklubben.se.
  • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.


Genomfördes och klart  Lerum 2022-08-20

 

Magnus Eriksson                                   Janna Klein

 

Ordförande                                              V ordförande

 

Birgith Ekermalm Hagström                 Hans Hagström

 

Kassör                                                      Sekreterare

 

Lisa Bergström                                                                             


Ledamot


Rickard Linden                                    Valdemar Heimdahl                                                                                                     

Ungdomsrepresentant                      Ungdomsrepresentant