Våra avgifter

 

Nybörjare: träning 1 ggr/v 6-9 år medlemsavgift 200 kr/år, träningsavgift 450 kr/termin.


Nybörjare träning 2ggr/v 10-14 år medlemsavgift 200 kr/år, träningsavgift 500kr/termin.


Fortsättningsgrupper/vuxna träning 3ggr/v från15 år medlemsavgift 200 kr/år, träningsavgift 500 kr/termin