Planerade tävlingar att ställa upp på


Vårt eget KM 10/12
Resultat från tävlingar


Öppna Kata NM i Finland


Lisa B och Petra E sliver Katame-no-kata


Petra E och Lisa B  brons Ju-no-kata